Motionsfaciliteter på arbejdspladsen gør underværker

Firmamotion er det nye sort. Det skaber sammenhold, styrker fællesskabet og er sundt for medarbejderne. Samtidig er de virksomheder, der tilbyder firmamotion til deres medarbejdere mere attraktive, og de har lettere ved at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Af: Michael Winther

Firmamotion er for mange virksomheder det ekstra brændstof, der accelererer en positiv udvikling for virksomheden. Motion tilbudt i regi af arbejdspladsen skaber ikke alene glæde, velvære og tilfredse medarbejdere, men resulterer også i færre sygedage og højere effektivitet. Som tillægsgevinst oplever de virksomheder, der stiller motionsfaciliteter til rådighed for medarbejderne samtidig, at det bliver langt nemmere at tiltrække og fastholde den kvalificerede arbejdskraft. En gevinst der særligt bemærkes i HR-afdelingerne og i virksomhedernes specialistafdelinger, hvor der i dag for visse stillingstyper kan være flaskehalsproblemer med hensyn til at rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

- Der er ingen tvivl om, at firmadrevet motion i dag er et konkurrenceparameter for både små, mellemstore og store virksomheder. Organiseret firmamotion med et motionsrum, der er udstyret med de rette maskiner og faciliteter, øger nemlig virksomhedernes brandværdi. Og det kan måles, når virksomhederne skal rekruttere og fastholde arbejdskraften, forklarer Karina Algren fra Fitness Solutions/MedicSport, der er en del af Fitness & Healthcare Group.

Tættere på hinanden

Karina Algren - Specialist, firmamotion - MedicSport/Fitness Solutions

Fitness Solutions/MedicSport rådgiver og vejleder virksomheder i alle aspekter af motion i virksomhedsregi. Om værditilvæksten ved at etablere motionsfaciliteter, om betydningen af velfungerende, glade og sunde medarbejdere, og om alt fra indretning af motionsrummet, over valget af motionsmaskiner og løbebånd til funktionelt udstyr som bl.a. håndvægte. Og indimellem det rådgivning om eventuelle bade- og omklædningsfaciliteter samt dekorationen på væggene.

- Det vigtigste er bestemt at få sat gang i motionsaktiviteterne i virksomheden. Booste udviklingen i en retning, der giver pæne tal på bundlinjen, og som sikrer et sundt og velfungerende arbejdsmiljø. Et miljø, hvor medarbejderne får en bedre sundhedstilstand, kommer tættere på hinanden, får oplevelser sammen og møder kolleger fra andre afdelinger. For virksomheden vil det typisk være sekundært, hvordan motionsrummet er indrettet, og hvilket udstyr det rummer. Det er det, vi kan hjælpe med og rådgive omkring, fortæller Karina Algren, der har en faglig baggrund som professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, med speciale i fysisk aktivitet.

Skræddersyet løsning

Erfaringerne viser, at virksomheder, der etablerer motionsrum, har langt lettere ved at kitte medarbejderne tættere sammen, skabe mere effektive samarbejder på tværs af organisationen og løsne op for barrierer og forudfattede meninger om personalegrupperne imellem. Med motionsrummet som et centralt mødested får de med andre ord et frirum, der forløser energi til at møde verden på en ny og mere imødekommende måde. En måde, der også kan aflæses i den energi og arbejdsglæde, som medarbejderne efterfølgende præsterer i jobbet.

- Når jeg tager ud i virksomhederne for at rådgive om etablering af et motionsrum eller udendørs motionsfaciliteter, handler det i stort omfang om at italesætte den samlede værdi af, at virksomheden investerer i medarbejdernes sundhed. Herefter afdækker vi så i en behovsanalyse, som gennemføres i samarbejde med virksomhedsledelsen eller personaleforeningen, de ønsker og behov der er til træningsfaciliteterne i den pågældende virksomhed. Og der er virkelig store udsving fra virksomhed til virksomhed.

Derfor har vi ikke et standardprodukt, men skræddersyr hver enkelt løsning, så den flugter med både virksomhedens økonomi og ønsker til selve motionsrummet. Og tro mig. Der er meget stor forskel på, hvordan behovene kan og skal foldes ud i den enkelte virksomhed. Det afhænger bl.a. af medarbejdergruppens alders- og kønsfordeling samt hvilken form for virksomhed, der er tale om, siger Karina Algren.

Vind i sejlene

Motion resulterer i fysisk og mentalt sunde medarbejdere, der er i psykisk balance og derfor kan leve op til de øgede krav, der stilles på et turbulent arbejdsmarked. Et arbejdsmarked, der er præget af hurtig omstilling og nye teknologier, og hvor hastigheden og de smarte løsningsmodeller spiller en afgørende rolle.

- Det er vigtigt, at alle har adgang til motion, men der er rigtig mange, der ikke kan afsætte tiden til det i en travl og hektisk hverdag. Derfor er virksomhedens motionsrum den ideelle løsning. Så behøver medarbejderne nemlig ikke planlægge så meget, men kan bare bruge det, når tiden tillader det. Omvendt er det vigtigt, at virksomheden får skabt en kultur omkring brugen af rummet, når det først er etableret. Det kan ske ved at udnævne sundhedsambassadører, ved at alliere sig med instruktører og ved at motionsrummet serviceres jævnligt, så det altid er en god oplevelse for medarbejderne at bruge det. Og så er det vigtigt at give det vind i sejlene fra første dag. Det kan ske med et kick off arrangement eller en særlig event, slutter Karina Algren.

Få gladere og sundere medarbejdere

Kontakt Karina Algren | Tlf. 50 58 11 48 | Mail: ka@fitsol.dk

www.fitness-solutions.dk/firmamotion