Direktør John Bregndahl Larsen fra Avidenz mener, at et godt arbejdsmiljø giver konkurrencefordele.

Et godt arbejdsmiljø giver konkurrencefordele

I et strategisk perspektiv er det afgørende for virksomhederne at have fokus på kvaliteten i både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Et godt og sundt arbejdsmiljø styrker nemlig konkurrenceevnen, muligheden for at rekruttere og fastholde medarbejdere og giver flere bestillinger i ordrebogen.

Af: Michael Winther

Mange ordregivere stiller i dag af etiske hensyn krav til arbejdsmiljøets beskaffenhed.Derfor er der markedsandele at vinde ved et godt og sundt arbejdsmiljø. Virksomheden Avidenz, der er en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, har værktøjet SOSWEB, der kan sætte arbejdsmiljøarbejdet i system på et grundlag, der er fremadrettet, innovativt og handlingsorienteret.

Ved at bruge værktøjet kan virksomhederne undgå overraskelser i arbejdsmiljøarbejdet, være aktive i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og dermed minimere risikoen for påtaler fra Arbejdstilsynet, som vil betyde, at de efterfølgende skal reparere på bagkant.

SOSWEB sætter system i arbejdsmiljøet

SOSWEB ´s kompatible app er et mobilt værktøj, der styrker arbejdsmiljøarbejdet.

SOSWEB er et onlineværktøj, som hjælper virksomhederne med alt omkring styring, administration og regulering af arbejdsmiljøet. Det gælder alle procedurer omkring papirarbejdet, handlingsplaner, den påkrævede årlige arbejdsmiljødrøftelse, APV, arbejdsmiljøinstruktioner samt overblikket over vedligeholdelse af det tekniske udstyr, som virksomheden råder over. Værktøjet er også særdeles velegnet til at registrere hændelser, skader og arbejdsulykker af både fysisk og psykisk karakter på arbejdspladsen. Hertil kommer, at medarbejderne i SOSWEB har let og hurtig adgang til brugsanvisninger på kemiske stoffer og andre instruktioner.

Det er et fremadrettet og proaktivt værktøj, vi tilbyder vores kunder. Det har været en succes, siden vi lancerede det i 2003, fordi virksomhederne med SOSWEB virkelig kan sætte system i og organisation bag arbejdsmiljøarbejdet.

Det handler nemlig om at forebygge arbejdsmiljøskader, have øjnene åbne og handle proaktivt, uanset om det gælder det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Ved at have fokus på arbejdsmiljøarbejdet og handle på forkant undgår virksomhederne nemlig mange ærgrelser i form af konkrete arbejdsskader og sygemeldinger. Men også fordi det tæller at have glade og tilfredse medarbejdere, forklarer John Bregndahl Larsen, der er direktør for de 21 ansatte i Avidenz.

Ny app gør arbejdet hurtigt og effektivt

Avidenz har netop lanceret SOSWEB i en ny og fintunet version, der lever op til alle kendte krav og reguleringer på arbejdsmiljøområdet. En ny feature er en kompatibel app, der giver medarbejderne hurtig adgang til at indrapportere hændelser, hente brugsanvisninger på kemiske produkter, booke udstyr og maskiner samt udføre eftersyn på disse – og det er uagtet om de befinder sig i virksomheden eller arbejder ude i marken.

- Varetagelse af arbejdsmiljøet er en kollektiv sag, hvor arbejdsmiljøledelse, miljøledelse og kvalitetsledelse skal gå op i en højere enhed. Og har man et skarpt fokus på arbejdsmiljøet, er der meget at vinde rent økonomisk. Positioneringen for virksomheden bliver større, og det er lettere at rekruttere og fastholde den kvalificerede arbejdskraft, siger John Bregndahl Larsen.