God rådgivning sikrer sundt og sikkert arbejdsmiljø

I et godt, solidt og sundt arbejdsmiljø handler det om, at sikre de indre og ydre rammer. Om at kunne gå sikkert til og fra arbejde og om at skabe en kultur omkring arbejdsmiljøet, hvor det giver mening og værdi for både medarbejdere og virksomhed. Om ejerskab på alle niveauer, og om et ledelsessystem med klare prioriteter, hvor alle kender deres ansvar og rolle.

Af: Michael Winther

Et sundt og godt arbejdsmiljø skal rumme langt mere end blot at minimere risikoen for arbejdsskader samt fysisk og psykisk nedslidning, som følge af arbejdets karakter.

Selvfølgelig skal alle forhold der vedrører støj, lys, varme, beskyttelsesforanstaltninger og ergonomi være på plads. Men tilgangen til et konstruktivt og proaktivt arbejdsmiljø, der er på forkant med udviklingen, skal samtidig rumme overvejelser og klare strategier for, hvordan virksomheden bedst imødekommer og bruger medarbejdernes forskellige kompetencer.

Virksomheden skal endvidere have politikker for, hvordan man udvikler medarbejdernes færdigheder, og bygger nye kompetencer på. På den måde kan man skabe et arbejdsmiljø og en virksomhedskultur, der giver plads til den enkelte og som imødekommer individuelle behov.

- Der er rigtig sund fornuft i at holde et vågent øje med alle aspekterne i arbejdsmiljøet. For det første sikrer man medarbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel, og virksomheden undgår at få påbud fra Arbejdstilsynet om at rette til efter reglerne. Og det er bestemt altid dyrere at reparere på bagkant, end at løse udfordringerne på forkant. For det andet giver et godt arbejdsmiljø nogle konkurrencefordele i markedet, fordi det er nemmere at fastholde og rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, ligesom virksomhederne kan spare penge på forsikringspolicen, hvis de kan dokumentere, at alle forhold angående arbejdsmiljøet er på plads og i orden, fortæller HSEQ manager Dorthe Petersen fra Esbjerg Safety Consult, der siden foråret 2016 har været en del af ARBEJDSMILJØEksperten.

Førende rådgiver

ARBEJDSMILJØEksperten overtog som følge af et generationsskifte aktiviteterne i Esbjerg Safety Consult ApS den første marts 2016. Det betyder, at ARBEJDSMILJØEksperten i dag har udvidet sin opgaveportefølje med alle tænkelige opgaver, der vedrører sikkerheds-, miljø, sundheds- og kvalitetsstyring i offshore industrien, i vindmølle branchen og på det maritime område. På den måde er ARBEJDSMILJØEksperten i dag en af landets førende rådgivere inden for arbejdsmiljø, kvalitet, sikkerhed og miljø på et meget bredt og varieret felt.

- I dag løser vi en bred vifte af opgaver på hele miljø-og sikkerhedsområdet. Vores hovedkontor ligger i Esbjerg, men vi har også afdelingskontorer i Frederikshavn, Aarhus, Aalborg, Sønderborg og Næstved. Vi er en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og det betyder, at vi har myndighed til at lukke sager, hvor Arbejdstilsynet har givet virksomhederne et påbud, om at få orden på arbejdsmiljøet eller i arbejdsmiljøarbejdet. Vores ekspertiser favner alle aspekter i arbejdsmiljøet.

Det er hardcore ting, som bl.a. støj, lugt, luft, lys, sikkerhed og sikkerhedsudstyr samt ergonomi. Men det er også kemi og biologiske forhold, og i den blødere ende det psykiske arbejdsmiljø, som vi har psykologiske konsulenter til at tage sig af. Samtidig er vi virkelig erfarne med hensyn til at sætte arbejdsmiljøarbejdet i system. Det sker efter den internationale standard OHSAS 18001, som i starten af 2018 forventes at blive erstattet af den nye ISO-standard 45001, forklarer Dorthe Petersen.

Outsourcing

En af ARBEJDSMILJØEkspertens særlige ydelser er, at levere hele styringen af arbejdsmiljøarbejdet i en virksomhed, i de tilfælde hvor virksomhederne ønsker at outsource netop det arbejde. Så overtager ARBEJDSMILJØEksperten så at sige hele paletten, der er forbundet med at organisere og effektuere et proaktivt og handlingsorienteret arbejdsmiljøarbejde. Det betyder, at de varetager sikkerhedsinspektionen, afrapporterer hæn delser, udarbejder handlingsplaner for arbejdsmiljøet, skriver referater fra mø der i arbejdsmiljø- og sikkerhedsudvalget samt sikrer, at Arbejdsmiljøloven og Lovgivningslisten følges til punkt og prikke.

- Der er en stigende tendens til at de små- og mellemstore virksomheder outsourcer deres arbejdsmiljøarbejde. Det har både medarbejderne og virksomhederne stor gavn af, fordi det er svært at afsætte tid og ressourcer til et seriøst arbejdsmiljøarbejde i en virksomhed med ganske få ansatte, eller i en iværksættervirksomhed der har fokus på selve ideen og forretningen. Med vores tilbud aflaster vi virksomheden, så den kan koncentrere sig om det, den er sat i verden for, siger Dorthe Petersen.

Kurser for alle

Udover at være autoriseret arbejdsmiljørådgiver er ARBEJSDMILJØEksperten også leveringsdygtige i en række kurser der italesætter arbejdsmiljøarbejdets betydning. Det gælder den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, hvor formålet er at give arbejdsmiljøgruppens repræsentanter en konkret viden om arbejdsmiljø og om de metoder, der kan fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Men også en række øvrige specifikke kurser, om bl.a. psykisk arbejdsmiljø, tunge løft, Kemikaliereglernes ABC, Maritim ergonomi og Offshore arbejdsmiljøuddannelsen.

- Vi er et bredt og velfunderet konsulenthus, og i de tilfælde hvor vi ikke har et ønsket kursus på hylden, formidler vi det i samarbejde med andre kompetente kursuscentre, slutter Dorthe Petersen.