Få styr på arbejdsmiljøet

Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer - både ledere og medarbejdere – lærer via inspirerende undervisning og rådgivning inden for arbejdsmiljøområdet at prioritere virksomhedens arbejdsmiljø.

Af: Jane Kjølbye

Hos Arbejdsmiljøgruppen, der er en autoriseret udbyder af arbejdsmiljøuddannelser, erhverver både ledere og medarbejdere i virksomheder stor og indgående viden om Arbejdsmiljøorganisationen (AMO), arbejdsmiljølovgivning, organisering og opgaver til sikkerhed og tryghed for medarbejdere, ledere og ejere.

-Vi udbyder arbejdsmiljøkurser over hele landet både til dem, der kan afsætte tid til et 3-dages kursus, og online til dem med skiftende arbejdstider eller dem, der ikke kan være væk fra arbejdspladsen i 3 fulde dage, fortæller underviser og arbejdsmiljøkonsulent Tine Bang Ploug.

-Alle kursister starter med introduktion hos os – for online-kursisterne blot 4 timer efterfulgt af et fleksibelt online kursusforløb af 3 til 7 ugers varighed afhængigt af deltagernes mulighed for at arbejde med emnet samt opgavernes kompleksitet.

Det overordnede kursusindhold er fælles for alle kommende arbejdsmiljørepræsentanter:

  • Hvordan I får et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø.
  • Viden om, hvordan I løser arbejdsmiljøproblemer.
  • Viden om AMO, jeres rolle i AMO og på arbejdspladsen.

Klasserumskursister

3 dages læring sammen med andre er en fin oplevelse – også selv om det kan være en udfordrende oplevelse at være i gruppe med både ledere og medarbejdere fra samme arbejdsplads.

-Mange medarbejdere er ikke vant til at diskutere forhold på arbejdspladsen med deres ledere, og det kan være en øjenåbner at høre ledelsens syn på deres arbejdsproblemer, forklarer Tine Bang Ploug.

Som AMO-medlem skal man lære at holde styr på mange ting – udover AMO-opgaver som fx APV’en (arbejdspladsvurdering) og lovgivning. Mange har godt kendskab til arbejdsmiljøets fysiske opgaver, ergonomi, støj og indeklima fra arbejdet i virksomheden og er ofte dygtige til at finde løsninger på disse områder.

Derimod kan det være mindre håndgribeligt at skulle tage sig af de psykiske udfordringer i arbejdsmiljøet, fx stress og mobning, og generelt løsning af konflikter på arbejdspladsen, der er nogle af de emner, som kursisterne især er interesseret i.

-Vi underviser kursisterne i at finde frem til metoder til identificering af virksomhedens arbejdsproblemer og konflikter og oplever, at kursisterne finder det interessant netop at deltage i gruppearbejde i søgen efter gode løsninger på disse problemer. Og de har stort udbytte af at lære at se problemer og løsninger fra forskellige synsvinkler end netop deres egne.

  • Individuelle niveau
  • Gruppeniveau
  • Ledelsesniveau
  • Organisationsniveau

Kursisterne på AMO-uddannelsen lærer at identificere og analysere arbejdsmiljøproblemer ved anvendelse af bl.a. IGLO-modellen:

-IGLO-modellen er et enkelt og let anvendeligt værktøj til at finde løsninger på arbejdsmiljøproblemer, understreger Tine Bang Ploug.

-Et er at identificere arbejdsmiljøproblemerne, noget andet er at finde løsninger på problemerne. For hvem kan egentlig ændre forholdene, og hvem kan konkret handle på dem?

I sidste lag skal man se på Arbejdsmiljøorganisationens (AMOs) muligheder for at assistere ledelsen med at overholde arbejdsmiljøloven på virksomheden. Her skal arbejdsmiljørepræsentanten fungere som kollegernes talerør og skal kunne præsentere problemer for de ledelsesrepræsentanter i AMO, der fungerer som virksomhedens bindeled mellem medarbejdere og ledelse/ejere.

-På kurserne klæder vi kursisterne så godt på med viden og opbyggelig diskussionsteknik i grupperne, at de lærer at formulere og præsentere problemstillinger på en ordentlig måde, for ledelse og medarbejdere ser jo ofte problemerne fra forskellige perspektiver, ler Tine Bang Ploug. Gennem gruppeopgaver og diskussioner med de øvrige kursister lærer man af hinandens erfaringer.

Online-kursister

Deltagerantallet er ofte lavere på det 4-timers introduktionsmøde til online-kurset, og det giver mulighed for at have fokus på kursisternes egne virksomhedsproblemer, forklarer Tine Bang Ploug.

-Vi oplever også, at mange online-kursister, især inden for HR eller Bygge- & Anlægssektoren, allerede har stor viden om arbejdsmiljøproblematikken. De kan gå i dybden med de emner, der er vigtige for dem, og som de ikke har så stor baggrundsviden om, mens der vil være andre emner, som de har stor viden om, og derfor hurtigt kan gennemføre.

Kursusforløbet skræddersys til den enkelte kursist. Der er 2 praktiske opgaver, der tager udgangspunkt i konkrete arbejdsmiljøproblemer på kursistens arbejdsplads – og en række tests på læringsmodulerne.

-Kendskab til andre virksomheders konflikter, samarbejdsproblemer og løsningsmetoder opleves online gennem videosekvenser, ligesom case-studier skal kompensere for den manglende dialog med andre kursister.

De gode værktøjer

Virksomheders AMO-medlem står med den fuldførte arbejdsmiljøuddannelse godt rustet til at deltage i prægning af netop deres virksomhed. De har lært at formulere sig og sørge for at have dokumentationen i orden, så ledelsen lytter til dem.

-At kunne fremføre sine sager ordentligt og diplomatisk er et gangbart værktøj. Det skaber også en mere positiv ånd, samtidig med at brokkerier netop ender i brokkassen, hvor de hører hjemme. Prioritering af problemer, der har betydning, er fremmende for både dialog og arbejdsmiljø, samtidig med at man som AMO-repræsentant føler, at man bidrager til at forbedre arbejdsmiljøet i sin virksomhed, slutter Tine Bang Ploug.

Læs mere om arbejdsmiljøgruppen på:

www.arbejdsmiljoegruppen.dk