Serviceleder Stig Andersen og driftsleder Hanne Christiansen.

Svanemærket rengøring skåner miljø og medarbejdere

Med Svanemærket for rengøring tager RengøringsCompagniet endnu et skridt for at være mønsterbryder i rengøringsbranchen.

Af: Michael Winther

Når rengøringsassistenterne fra RengøringsCompagniet går ind på skoler og virksomheder, gør de rent efter rutiner, der tager hensyn til både miljø og mennesker. Foruden Svanemærkede rengøringsmidler, bruger de mindre vand og gerne kun rent vand og altså ikke sæbe hver gang. De ved, hvad nye overflader kræver af vedligehold, og at mere rengøringsmiddel ikke nødvendigvis gør gulvene renere. Virksomheden fik for nylig Svanemærket, som handler om metoder, rengøringsmidler og forbrug.

Driftsleder Hanne Christiansen har været ansat i virksomheden i 15 år, og for hende er miljøcertificeringen afgørende for, at de kan give kunderne den bedste ydelse. Blandt kunderne tæller

Erhvervsakademi Lillebælt.

Rengørings- Compagniet A/S

RengøringsCompagniet i Odense er én ud af syv afdelinger, der er placeret rundt i Danmark.

RengøringsCompagniet har haft kontor i Odense i næsten 50 år, og er på den måde efterhånden nok det ældste lokalt forankrede rengøringsfirma i byen.

RengøringsCompagniet bruger årligt 106 mikroliter rengøringsmiddel pr. kvadratmeter. pr. år. Dette er betydeligt under svanemærkets grænse for maks. point og viser en flot miljøperformance.

RengøringsCompagniet har nået det lave niveau efter at have opsamlet viden igennem de seneste 10 år, hvor de i øvrigt har været miljøcertificeret efter ISO 14001, og er derfor nu de eneste der har to miljøcertificeringer. Virksomheden er desuden arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001 og kvalitetscertificeret efter ISO 9001.

“Vi har skoler samt små og store virksomheder som kunder på hele Fyn, hvor vi dækker arealer fra 30 m² til 15.000 m². Vi vil gerne at studerende og medarbejdere i de bygninger har et godt arbejdsmiljø, og det gør vi vores til ved at bruge Svanemærkede rengøringsmidler og miljøvenlige metoder. De har også selv fokus på miljøet, og vi hører, at de værdsætter vores indsats med svanemærkede produkter og miljøvenlige forskrifter. Når vi bruger mikrofiberklude og -mopper, så gør de rent i sig selv og kræver intet eller kun meget lidt rengøringsmiddel. Når vi dækker næsten hele arealet med maskiner bruger vi oftest kun rent vand, og begge metoder er også meget vandbesparende. Vi taler konstant med assistenterne om at bruge lavere dosering, og at vi skal udlede mindre og renere spildevand, og at vandet i vores å skal være rent”, fortæller Hanne Christiansen.

Om svanemærkningen af rengøringsvirksomheden uddyber Hanne Christiansen:

“Vi bruger kun små mængder rengøringsmidler. Én af vores maskiner har en tank til 45 liter vand og vi tilsætter 0,5 dl. rengøringsmiddel, og ikke engang hver gang. Vi har ikke så mange midler, og i det daglige bruger vi fire typer: Sanitetsrens, afkalkning, inventarmiddel og et gulvprodukt, alle svanemærkede. Det gælder også når vi bruger andet, selv afkalknings- og vaskemidler, opvasketabs og glasrens til whiteboards er svanemærkede.”

Helhedssyn i ledelse

En lang række produktgrupper og serviceydelser er i dag miljømærkede, og med Svanemærket vil RengøringsCompagniet fortsætte deres udvikling som virksomhed, med øje for at tænke hele vejen rundt i helheder.

“Jeg er meget optaget af, at vores virksomhed ikke skal have negative effekter. Penge skal ikke være årsag til negative konsekvenser. På samme måde som vi taler om naturen og jorden, er det meget vigtigt at pleje de bygninger, som vi har, og rengøring er essentiel her for pleje af overflader og miljøet. Vi mennesker tilbringer jo meget af vores tid i bygninger, og oplevelsen og indeklimaet i dem betyder meget for vores trivsel,” siger direktør i RengøringsCompagniet, Dan Østergård.

RengøringsCompagniet driver virksomhed på en helhedsorienteret måde. De måler foruden penge også på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, og oplever at udviklingen hele tiden giver nye muligheder. Det handler om ansvarlighed og balance hele vejen rundt, og gør man det rigtigt, forstærker det hinanden.

“Miljøets påvirkning af rengøringsassistenterne har også stor betydning, og vi har været arbejdsmiljøcertificerede siden 2006 – vist som de første. Jeg er stolt af som direktør at kunne sige, at i de sidste 10 år har vores måde at arbejde på ikke været årsag til skader. Det skyldes, at vores fremgangsmåder og instruktion er meget gennemarbejdet, så mange belastninger er taget ud af arbejdet. Det har betydet, at vi nærmest har kunnet halvere vores udgifter til arbejdsskadeforsikring pr. medarbejder, så vores omkostninger hertil ligger tilsvarende under branchens gennemsnit. Vi har styr på arbejdsmiljøet og har taget mange af de belastende bevægelser, vrid og løft ud af den måde vi arbejder på, samt givet assistenterne de bedst mulige redskaber. Så vi sparer en del både på rengøringsmidler og arbejdsskadeforsikring, og investerer samtidig konsekvent i nye typer maskiner, så en stadig større del af rengøringsarbejdet lettes for assistenterne, hvilket har effekt på både miljø og kvalitet. Og det mangler jo bare med alt det rengøringsassistenter skal nå i dag,” fortæller Dan Østergård.

Serviceleder Stig Andersen fortæller: ”Men det er desværre blevet sådan, at det at arbejde med rengøring i mange danskeres opfattelse har meget lav status. Vi synes det er vigtigt og meget meningsfyldt at få overdraget ansvaret for en ny flot bygning med et spændende uddannelsesmiljø som Erhvervsakademi Lillebælt – og så kunne fastholde bygningen i nærmest den oprindelige stand. Det at være rengøringsassistent er efter min opfattelse meget betydningsfuldt – og vi har mange dygtige assistenter, som bør være stolte af det de udretter. Heldigvis forstår kunden dette. Det er jo også en af de afgørende ting for den daglige trivsel i deres uddannelsesmiljø”.

Arbejdsmiljø og uddannelse

Hanne Christiansen og Stig Andersen sikrer løbende, at rengøringsassistenternes viden om metoder og overflader er opdateret ved fortsat at uddanne dem.

“Vi uddanner løbende vores assistenter, så de hele tiden er opdateret på det ergonomiske felt og omkring brugen af midler og miljøhensyn. Kurserne sammensætter vi selv. De skal passe til det vi har behov for med viden om nye materialer, ergonomi, teknikker og brugen af rengøringsmidler,” siger Hanne Christiansen og afslutter med at sige: “Hvis du vil bevare miljøet, så må du nytænke. Vi har gennemgået alle vores arbejdsmiljø- og miljøprocesser i firmaet. Så vi ved hvordan vi skal gøre alting bedst muligt. Selv vores biler vasker vi miljørigtigt!”

Svanemærket

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning. Derfor ser Svanen på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer.

En svanemærket rengøringstjeneste er en virksomhed, som tilbyder sine kunder miljøtilpasset rengøring. Svanemærket stiller skrappe krav til blandt andet kemikalier, forbrug, vask, kørsel, affald og uddannelse. Derudover stiller Svanemærket også krav til kvalitet – og virksomheden skal overholde gældende lovgivning i forhold til medarbejdere.

Læs mere om Svanemærket på:
www.ecolabel.dk