Spillet der baner vejen til øget trivsel og APV-handlingsplanen

For 5 år siden mødtes Læge Bo Netterstrøm, Aut. Psykolog Carsten Thomas Hansen og spiludvikler Jesper Bang-Olsen for at finde en løsning på et problem: At stresshåndtering ofte er fokuseret på individuelle behandlingstilbud, og at stressbehandling som regel først bliver igangsat, efter en person er ramt af stress.

Sammen udviklede de Stressmap. Det er et dialogspil som effektivt underviser i håndtering og forebyggelse af stress på arbejdspladsen. APV-spillet har været på markedet i ca. et år og bruges i dag af blandt andre IDA (Ingeniørforening i Danmark) samt Roche Danmark.

Bo Netterstrøm og Carsten Thomas Hansen var fra begyndelsen meget begejstret for projektet og Bo Netterstrøm var ikke I tvivl, da han indledte samarbejdet med de to andre projektpartnere.

»Jeg indledte mit samarbejde med Jesper og Carsten, fordi jeg så, at der var et reelt behov for et værktøj, der kunne italesætte Stress på gruppeniveau. Dette fokus havde Stressmap, og det var i sig selv spændende. Jeg har mødt mange i min forskning, som var ramt af stress, og Stressmap spillet er i høj grad baseret på nogle gode tanker og værktøjer, der kan få folk ud af stress og tilbage på arbejdspladsen.«

Lær at forebygge arbejdsrelateret stress

Med Stressmap kan medarbejderne i en virksomhed under trygge rammer simulere stress og trivsel. I spillet lærer medarbejderne at forebygge, håndtere og udvikle handlingsplaner på samme tid. Stressmap giver indblik i hvilke arbejdsmiljøfaktorer, der er relateret til stress. Spillet giver desuden værktøjer og viden om, hvilke grundlæggende tiltag en person eller gruppe kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet.

Ingeniører med hang til leg

IDA beskriver meget præcist, hvad en virksomhed kan få ud af at bruge Stressmap:

»Hvad er stress, og har vi alle den samme opfattelse af begrebet? Og hvad pokker stiller man op med stress? Det er komplekse spørgsmål, der ikke har et entydigt svar. Vi er alle forskellige, og ikke to arbejdspladser er helt ens.«

Derfor tilbyder IDA medlemmerne, at deres medlemmer kan låne Stressmap.

»Det kan bruges af medlemmerne til at give dem og deres kollegaer nye værktøjer på arbejdspladsen til forståelse og håndtering af stress. For IDA handler det om at give en afklaring, så man ved, hvad det er man taler om, når arbejdspladsen skal handle på stressen. IDA bruger spillet som træning til en klubbestyrelse, inden de skal mødes med ledelsen om stress. Formålet er, at tillidsrepræsentanter evt. sammen med konsulenter fra personalekontoret, sammen med ledelsen kan arbejde på en fælles forståelse og grundlag for vejen til bedre trivsel.«

Innovationsfonden hjalp med boost og digital platform

Stressmap

Stressmap adresserer en række problemstillinger ved stress og trivsel på arbejdspladsen. Det handler om:

GRUPPESAMMENHÆNGE, der overses ved individuel behandling. Det kan betyde, at den enkelte medarbejder oplever at være alene med problemet. ARBEJDSPLADSEN, der ofte skrider ind efter stress er opstået og primært på individuelt niveau. LEDELSEN, der ofte bliver udpeget som en hovedårsag til arbejdsrelateret stress. Og ledelsen mangler ofte værktøjer til forebyggelse. DIALOG OG KENDSKAB til stress for medarbejderne, der ofte opnås på bagkant af problemet, og ikke før det rammer! MASSIVE personlige og økonomiske omkostninger, der ofte opstår i kølvandet, når en medarbejder bliver sygdomsramt pga. stress.

Sammen med Innovationsfonden har Stressmap i 2017 udviklet konceptet endnu mere. Nu er det langt mere skalérbart, end man kunne forvente af et fysisk brætspil. Der er lavet online bestillingssystem, men også et digitalt dashbord. Her bliver en app stillet til rådighed for kunder som “agent” for de ansatte, der så kan rapportere om forslag til handlinger, der kan motivere til forandring.

Stressmap app’en er forbundet til en central database. Her bliver handlingskort fra spillet konverteret til et grafisk overblik for ledelsen. Det giver ledelsen mulighed for at se, hvor der kan sættes ind for at øge trivsel og minimere stress på arbejdspladsen. Det input optimerer medarbejdertilfredshed over tid. Men det etablerer også et sikkert grundlag for en situation med så lidt stress som muligt i hele organisationen og generelt en tilstand af øget trivsel og dialog.

Gennem Stressmap-teknologien og metoden vil ledelsen løbende kunne se forskelligheder mellem deres egne holdninger til stress og virksomhedens velfærd på gruppe-, hold- og individniveau. På denne måde kan nødvendige handlinger kontra medarbejder-input fra spillet vurderes. Stressmap spillekort og cases opdateres som et led af licensen. Det betyder, at spillet kontinuerligt kan bruges som værktøj til håndtering af stress og trivsel.