Cirkulær økonomi med ergonomien i centrum

Med en stærkt forankret holistisk tilgang til indretning, design og produktion af arbejdsmiljøer er Kinnarps produkter så rene, at du helt faktuelt kan spise dem …

Af: Jane Kjølbye

Når du indtager din plads på din Kinnarps kontorstol, er det med følelsen af høj æstetisk og funktionel kvalitet fra første til sidste step gennem hele forsyningskæden.

Hos Kinnarps er der nemlig fokus på rene materialer og et gennemtænkt, ansvarsbevidst design – ergonomi og bæredygtighed, cirkulær økonomi og et sundt arbejdsmiljø.

Vejen frem til et bedre arbejdsmiljø

I flg. marketingschef Rose-Maria Poll, Kinnarps, står forbrugerne i en grænseløs jungle fyldt med alle de rigtige udtryk, mærkninger og betegnelser, der tilsammen skaber indtryk af de bedste intentioner for at optimere vort arbejdsmiljø.

Men hvad skal forbrugerne gå efter, lyder det retoriske spørgsmål. Nogle mærkninger er kendte, andre ikke. Er alle seriøse? Nogle er nationale og andre internationale. Det bevidste valg er med det store udbud og de mange muligheder gjort uendeligt kompliceret.

-Vi arbejder med mange parametre inden for produktion i dag, fortsætter Rose-Maria Poll, og vil alle gerne tage bevidste hensyn til klimaet og mindst mulig belastning af jordens ressourcer samt anvendelse af rene materialer – bæredygtighed, men glemmer ofte Corporate Social Responsibility, dvs. virksomhedens sociale ansvarsbevidsthed og samfundsansvar, integrering af sociale og miljømæssige hensyn, den cirkulære økonomi samt ergonomien.

Derfor har Kinnarps udformet et udfordrende, unikt værktøj med betegnelsen The Better Effect Index, der skal gøre det nemmere og enklere at foretage bæredygtige indretningsvalg og samtidig skabe et godt og sundt arbejdsmiljø.

Værktøjet til det enkle valg

Rene materialer og et gennemtænkt, ansvarsbevidst design samt styr på hele forsyningskæden – The Better Effect Index – er en slags åben produktdatabase, der kan give alle fra designere, arkitekter og indkøbere til kunder og konkurrenter indsigt i, hvordan Kinnarps arbejder med og bedømmer deres produkter. Alle – også konkurrenterne - er således velkomne til at bruge Kinnarps nyudviklede værktøj med den slet skjulte løftede pegefinger at øge bæredygtigheden på alle parametre ved at gøre forbrugernes valg af bæredygtige produkter enklere.

I Kinnarps The Better Effect Index evalueres og bedømmes produkternes bæredygtighed ud fra 6 parametre:

  • Råvarer og ressourcer
  • Klima
  • Rene materialer
  • Socialt ansvar
  • Genbrug
  • Ergonomi
Hver parameter måles på en række indikatorer, der tilsammen genererer en samlet bæredygtigheds-karakter for produktet.

Med tiden vil alle Kinnarps både nye og ældre produkter blive vurderet efter The Better Effect Index.

Ergonomi

Et af parametrene i Kinnarps The Better Effect Index er ergonomi – Kinnarps DNA - med indikatorerne ergonomi og lydmiljø.

Den familieejede indretningskoncern Kinnarps blev grundlagt i 1942 med arbejdsmiljø og ergonomiske kontormøbler i centrum. Bæredygtigt design inkluderer mange ting – bl.a. miljømæssige og sociale hensyn, men også at skabe et design, der dækker brugerens behov og ikke mindst skaber æstetisk glæde.

Og med udgangspunkt i det ergonomiske helhedsperspektiv for det hele menneske tages hensyn til både kroppens behov og personens psykiske behov, hvorved medarbejdernes energi, kreativitet og trivsel øges. Målinger viser, at effektiviteten er 14% højere i kontorer med flexible indretningsmuligheder, der giver medarbejderne mulighed for individuelt at styre deres egen arbejdsplads, og mindsker risikoen for stress, samtidig med at medarbejderne selv kan vælge, hvornår de ønsker at socialisere med kollegerne eller at arbejde koncentreret og individuelt.

Møbler, der er lette at indstille til forskellige behov og derfor muliggør denne fleksibilitet, bevægelse og forskellige måder at sidde på, og som måske også kan fungere som akustikløsning, fx med lydabsorberende materiale under sædet eller på bordpladen, er med til at øge trivslen og mindske stress på arbejdspladsen. Derfor indgår målinger af produkternes ergonomiske egenskaber i The Better Effect Index.

Rene materialer

Mange materialer og produkter indeholder stoffer, der både påvirker miljøet og menneskers sundhed. Det er derfor vigtigt at skabe et sundt arbejdsmiljø, hvor ingen behøver at frygte at arbejde i miljøer med kemikalieholdige materialer, bl.a. brandhæmmere, der benyttes i tekstiler og plast, og som kan være hormonforstyrrende. Forskere har fundet sammenhænge mellem hormonforstyrrende stoffer og fedme, type 2-diabetes og flere andre sygdomme af alvorlig karakter. I arbejdsmiljøer med rene materialer er der mindsket sygdomsrisici samt ikke mindre interessant øget evne hos medarbejderne til at tænke og træffe beslutninger. Kinnarps arbejder konsekvent på at benytte så rene materialer som muligt – faktisk så rene, at mel malet af deres træmøbler kan bruges til bagværk, der kan spises.

Genbrug og cirkulær økonomi

Nutidens forbrugere interesserer sig for deleøkonomi, leasing og genbrug af affald samt anvendelse af naturens egne produkter, fx ananasblade i stedet for læder til stolebetræk. Mindsket materiale- og emballageforbrug, mindre spild generelt, nye arbejdsmetoder og bedre udnyttelse også af overskudsmaterialer giver et materialekredsløb, hvor produkter kan genindvindes og omformes, og dermed passes også bedre på klimaet, hvilket fx opleves i polstringen i Kinnarps lydabsorberende skærmvægge, der består af 40% stofrester fra den øvrige produktion og 20% fibre fra PET-flasker. Mere end halvdelen af polstringen består altså af genbrugsmaterialer. Den absolut bedste måde til reducering af et produkts miljøpåvirkning er en forlængelse af dets levetid med god kvalitet og et ”langtidsholdbart” design eller i form af en sofa med aftageligt betræk og vendbare hynder.

Hos Kinnarps er ambitionen at være branchens bedste til at skabe cirkulære løsninger og produkter, der holder længe og giver sunde og kreative medarbejdere. Ifølge Kinnarps bør bæredygtighedstanken vinde ind på flere fronter, og miljø bør tænkes mere sammen med både social ansvarlighed, sundhed og trivsel.