Foto: Sofie Barfoed og PR

Forebyg rygsmerter på arbejdspladsen

De fleste kommer til at døje med rygsmerter på et tidspunkt i deres liv. Det kan føre til sygefravær, men heldigvis kan der gøres meget på arbejdspladsen for at forebygge langtidssygefravær og tab af arbejdsevne.

Af: Simon Kudal/pa-magasiner@brandmovers.dk

Du kan ikke sidde. Du kan ikke stå. Og du kan nærmest heller ikke ligge, for ligegyldig hvordan du indretter dig, så jager eller smerter det i ryggen.

Præcis hvorfor vi får ondt i ryggen, har forskere svært ved at finde ud af. Helt sikkert er det dog, at smerterne skyldes et samspil af biologiske, psykologiske og sociale forhold, og at arbejdsmiljøet er en af flere faktorer, der kan medvirke til at forårsage smerterne.

Traditionelt har man haft fokus på at finde og nedbringe risikofaktorer i arbejdsmiljøet som tunge løft og akavede arbejdsstillinger, men, ifølge Videncenter for Arbejdsmiljø, er ondt i ryggen ikke blevet et mindre udbredt problem.

Faktisk konkluderer et omfattende europæisk forskningssamarbejde ved navn ’Backpaineurope’, at det er så almindeligt at have ondt i ryggen, at man nok ikke helt kan undgå, at rygsmerter indimellem huserer.

Til gengæld kan man forebygge at rygsmerterne udvikler sig til sygefravær og nedsat funktionsevne.

Kom tilbage inden det er ovre

Man kan forsøge at skabe balance ved enten at styrke kroppen eller nedsætte de tunge opgaver

Hannah Malmin Well
Videncenter for Arbejdsmiljø

Selvom det virker lidt modsat, så viser forskningen, at det går bedst for dem, der bliver eller kommer tilbage på arbejde, selvom smerterne ikke er helt væk. Arbejdspladser kan derfor med fordel tilpasse sig medarbejdere, der ikke er 100 procent funktionsdygtige.

Det anbefales i den forbindelse, at arbejdspladsen understøtter en kultur, hvor medarbejdere, der har smerter, opmuntres og støttes i at holde sig i gang i det omfang, det er muligt. Helt konkret kan arbejdspladsen stille tid og plads til rådighed, så medarbejderne kan træne. Træner man de muskler, der gør ondt, kan det nemlig mindske smerten. Desuden bliver belastningen i arbejdet mindre, når musklerne bliver stærkere.

Hannah Maimin Weil er formidlingsog centerchef i Videncenter for Arbejdsmiljø, der har gennemført den flerårige kampagne Job & Krop rettet mod offentlige arbejdspladser.

”Vi kan se, at der skal en længerevarende indsats til for at ændre arbejdsmiljøet. Det kræver, at arbejdspladsen er opmærksom på, at der er en udfordring, som man rent faktisk godt kan gøre noget ved med en systematisk indsats,” siger hun.

Det kan I gøre på arbejdspladsen

Tilrettelæg arbejdet, så ingen belastes for hårdt, for ensidigt eller for længe.

  • Sørg for at alle bliver oplært og instrueret, så kroppen bruges fornuftigt.
  • Husk hinanden på at variere arbejdsstillingerne og bruge hjælpemidler.
  • Sørg for at opgaverne kan tilpasses og omfordeles, så medarbejdere med smerter kan blive på jobbet.
  • Understøt en kultur, der støtter medarbejdere med smerter til at holde sig i gang i det omfang, de kan.
  • Giv eventuelt plads til pauser og øvelser i løbet af arbejdsdagen.

Kilde: Videncenter for Arbejdsmiljø

Det handler ifølge hende om, at man indretter arbejdspladsen på en hensigtsmæssig måde og sikrer, at man har de hjælpemidler, der skal til. Det handler også om instruktion, og det kan være en rigtig god idé at lave træningsøvelser i arbejdstiden.

”Det er en rigtig god idé, at man træner med nogle kollegaer som en fast rutine – bare i nogle minutter. For eksempel hver morgen. Når man træner sammen, er man sikker på, at det bliver gjort. Tre gange om ugen kan faktisk være nok,” siger hun og fortsætter: ”Der skal være balance mellem job og krop. Hvis man har et job, der stiller større krav til kroppen, end den har kapacitet til, så kan man forsøge at skabe balance ved enten at styrke kroppen eller nedsætte de tunge opgaver.”

Få lederen med til træning

En vigtig pointe, når man som arbejds- plads forsøger at gøre en indsats for at forebygge og håndtere smerter hos medarbejderne, er, at alle medarbejdere skal være fælles om indsatsen. Alle skal forstå, hvorfor det er vigtigt at gøre en indsats.

”Vi anbefaler, at man aftaler med både ledelse, kollegaer og arbejdsmiljørepræsentant, hvordan man sammen kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led,” siger hun og fortsætter:

”Det skal være en fælles indsats på arbejdspladsen – ikke lidt spredt fægtning. Det er i alles interesse at forbedre arbejdsmiljøet, og dér hvor ændringer bør forankres er i ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen – ellers sker der ikke noget.